Rodo (GDPR)
Rodo (GDPR) - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych
Jakie dane osobowe przechowujemy?
Przechowujemy imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP.
W jakim celu przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe przechowujemy w celu dokonania wymiany waluty w Kantorze stacjonarnym.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe przechowujemy przez 7 dni od momentu wysłania formularza.
Czy (i komu) będą przesyłane dane?
Dane nie będą przesyłane do innych firm.
Czy posiadamy dane osobowe od podmiotów trzecich?
Nie posiadamy danych osobowych od podmiotów trzecich.